top of page
Bli vår samarbeidspartner

Brukerhuset samlokaliserer over halvparten av medlemsorganisasjonene i FFO (funksjonshemmedes fellesorganisajon) og SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) i Helse Fonna regionen.

Vårt arbeid består blant annet av å være:

- En arena for diskusjoner på tvers av organisasjoner og brukergrupper.

- En arrangør av interessepolitiske seminarer og konferanser.

- En sosial arena for brukere med ulike behov.

- En aktør som sprer informasjon om diagnoser, funksjonshemming og kronisk sykdom.  

- En aktør som bygger kompetanse gjennom opplæring i brukermedvirkning, likemannsarbeid,       mestring og kompetansekurs.

- En møteplass der brukere kan få informasjon om tilbud i og utenfor brukerhuset.

BRONSE PARTNER

10.000,- pr år

- Logo på vår hjemmeside.

- Innrammet plakat. 

- Invitasjon til arrangement.

- 20% avslag på åpne kurs og 

   arrangementer.

bottom of page