Bli vår sponsor

Brukerhuset samlokaliserer omtrent halvparten av medlemsorganisasjonene i FFO (funksjonshemmedes fellesorganisajon) og SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) i Helse Fonna regionen. Vi mottar årlig støtte fra Helse Vest, men for å for at vi skal kunne utvikle oss og gi gode tilbud er vi også avhengig av støtte fra sponsorer.  Vårt arbeid består blant annet av å være:

- En arena for diskusjoner på tvers av organisajoner og brukergrupper.

- En arrangør av interessepolitiske seminarer og konferanser.

- En sosial arena for brukere med ulike behov.

- En aktør som med på å spre informasjon om diagnoser, funksjonshemming og kronisk sykdom.  

- En som bygger kompetanse gjennom opplæring i brukermedvirkning, likemannsarbeid.

- En møteplass der brukere kan få informasjon om tilbud både i og utenfor brukerhuset.

BRONSE PARTNER

6000,- pr år

- Logo på vår hjemmeside.

- Innrammet plakat. 

- Invitasjon til arrangement.

- 20% avslag på åpne kurs og 

   arrangementer.

Sjekk ut vår FB side:

©2019 Brukerhuset