Siste fra nyheter:

Ta kontakt for å høre om vårt sponsorprogram

Lag og foreninger som er lokalisert i brukerhuset:

Untitled.jpg
LHL HAUGESUND
 
 
 

Om oss:

 

Brukerhuset er brukerorganisasjonene i Helse Fonna-regionens ansikt utad. I dag er det 10 lag som er samlokalisert her, men vi har potensial til å kunne huse alle de 20-25 medlemsorganisasjonene i FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) i regionen. Brukerhuset er organisert som et sameie, der alle brukerorganisasjonene i Helse Fonna-regionen er invitert til å være med, slik at en får til et samarbeid på tvers av organisasjonene. 


Alle disse brukerorganisasjonene gjør et viktig arbeid overfor medlemmene sine, og ved hjelp av samlokalisering i Brukerhuset kan man få iverksatt tiltak for medlemmene som kanskje ellers ikke ville ha blitt utført. 

 

Brukerhuset for Helse Fonna regionen er en møteplass og bidrar til å spre informasjon om diagnosene, funksjonshemming og kronisk sykdom. Det skal gjennom sin virksomhet skape samarbeid, særlig i interessepolitiske saker mellom pasient- og brukerorganisasjonen i Helse Fonna-regionen, både regionalt og lokalt.

 

Vårt mål er å bidra til å bygge kompetanse gjennom opplæring i brukermedvirkning, likemannsarbeid, organisasjonsutvikling, data, prosjekt, økonomi og presentasjon, samt utveksling av informasjon og debatt medlemsorganisasjonene imellom.

 

I lokalet finnes kontorer og møte/grupperom, samt et stort møterom/kantine med plass til inntil 80 personer.

Kontakt oss:

Åpningstider:

Tirsdag - Fredag klokken 11-14

Karmsundsgt 77, 2 etg

Telefon: 469 67 104

Epost: brukerhuset@gmail.com

Organisasjon:

  • Kjellfrid Hamkvist, Styreleder

  • ​Harald Lothe, styret

  • ​Morten Dagsland, styret

  • ​Gørild Frette, styret

  • ​Iren Frøiland, styret

  • ​Jan Fiskå, styret

  • ​Vidar Storaas, styret

  • ​Krirsten Håvardsen, Regnskap

  • Alf Sigurd Anvedsen Leder politisk utvalg

Sjekk ut vår FB side:

©2019 Brukerhuset