top of page

Vi setter søkelys på psykisk helsehjelp til ungdom:


Er det hjelp å få?


Flere unge forteller om økte bekymringer, ensomhet og selvmordsforsøk. Hva kan vi gjøre for å fange opp de som sliter, spør Alf Anvedsen. Brukerhuset for Helse Fonna-regionen inviterer den 7. juni til et åpent møte i Haugesund for å få fakta på bordet og diskutere hva som må gjøres.


Det var Mental Helse Ungdom som i begynnelsen av mai la fram rapporten «Status Ung». Over 5.500 unge mellom 16–36 år har deltatt i undersøkelsen. Flesteparten av deltagerne er elever og studenter. I rapporten kommer det fram at én av fire har prøvd å ta sitt eget liv én gang. 12,8 prosent oppgir å ha flere selvmordsforsøk. 13,9 prosent har svart at de har forsøkt å ta livet sitt under pandemien. Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Johannes Lorentsson mener at rapporten representerer et varsku for unges psykiske helse, Én av fire av de som har deltatt i undersøkelsen vil ikke spørre om hjelp ved selvmordstanker.

– De store utfordringene mange unge ser ut til å stå med, er bekymringsfull. Det kan være at man ikke har tillit til at man kan få god hjelp, eller at man ikke er klar over at man kan få hjelp, sa Lorentsson i Mental Helse Ungdom da rapporten ble presentert.


FAKTA PÅ BORDET: Direktør Pål Iden i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (Ukom) kommer til Haugesund for å fortelle om deres kartlegging av dagens tilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge.


Fakta på bordet!

Alf Anvedsen, som leder Interessepolitisk komité på Brukerhuset, viser til at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (Ukom) tidligere i vår la fram en tilsvarende og grundig rapport som bekreftet at flere barn og unge har fått økt behov for psykisk helsehjelp og presset på tjenestene kan utfordre pasientsikkerheten.

–Vi har invitert direktør Pål Iden i Ukom til å gå gjennom de utfordringene som de ferske rapportene legger vekt på, forteller Anvedsen. Han er samtidig glad for at også daglig leder på BUP i Helse Fonna, Georg Reinhardt, har sagt seg villig til å svare på spørsmålet: Hva er flaskehalsene for barne- og ungdomspsykiatrien i vår helseregion? Også Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergland har bekreftet at hun deltar.


INVITERER UNGDOM: Alf Anvedsen i Brukerhuset for Helse Fonna-regionen ønsker seg påmelding av ungdom fra hele Haugalandet på dette arrangmentet.


Spesiell invitasjon til ungdom

–Vi inviterer spesielt ungdom til dette møtet. Ungdomsrådet i Helse Fonna og Ungdomsrådet i Haugesund har varslet at de stiller og vi håper også at de politiske ungdomsorganisasjonene stiller sterkt. Videre ønsker vi å få fram synspunkter om den aktuelle situasjonen med ståsted blant pasientene og de pårørende. Mental Helse Karmøy er en av samarbeidspartnere bak arrangementet, som holdes på kveldstid på Lille Maritim mandag 7. juni. Anvedsen tror det kan bli ganske fullt og oppfordrer folk som vil delta om å melde seg på via linken som ligger ute på Brukerhusets nettside.Påmelding gjør du HER

221 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page