top of page

-Velkommen til tøff debatt om rehabiliteringstilbudet!

VIL HA FLEST MULIG MED I DEBATTEN OM REHABILITERINGS-TILBUDET: Åse

Kallevik (i midten) sammen med de to andre i arbeidsutvalget for styret i Brukerhuset,

Lilly Karin Olsen og Morten Dagsland.–Årets program inneholder mye spennende for oss som arbeider i pasient-,

pårørende- og brukerorganisasjonene, sier Åse Kallevik, styreleder i

Brukerhuset for Helse Fonna-regionen. Programmet for den 14.

Rehabiliterings- og helsekonferansen i Haugesund begynner å få sin endelige

form og påmeldingene til konferansen den 29. og 30. august er godt i gang.


Åse Kallevik er særlig spent på hvordan konferansens 2. dag vil forløpe. De store

utfordringene i rehabiliteringstilbudet har det siste året kommet godt til syne i Helse

Vest-området. Mange ble fortvilet da anbudet til Rehabilitering Vest i Haugesund ble

kuttet i vår.

–Det var svært betimelig at Riksrevisjonen i februar slo fast at det er kritikkverdig at

Regjering og Storting ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at mange

pasienter her i landet ikke får de rehabiliteringstjenestene de har behov for. På

fredagen vil vi få mer innsyn i denne rapporten og i hvilke anbefalinger

Riksrevisjonen har kommet med. Jeg håper at vi får avsluttet konferansen merd en

tøff debatt om hvordan gapet mellom fagre ord og brutale realiteter kan tettes så fort

som mulig, sier Kallevik som også er styreleder i Norges Handikapforbund Nord-

Rogaland og i SAFO SørVest. Hun henstiller til alle kolleger i landsdelen om å melde

seg både på årets konferanse og brukerseminaret på Quality Maritim Hotell kvelden

før konferansestart.70 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page