top of page

–Vi har fullberedskap inntil Rehab Vest er reddet!

–Vi er meget fornøyd med at ledelsen på Helse Vest har lyttet til våre anmodninger om å vurdere konkurransedokumentene på nytt og gi Rehab Vest en ny sjanse. Vi kommer til å følge den videre prosessen nøye og vil ikke sitte rolig før dette viktige rehabiliteringstilbudet i vår region er sikret for framtiden!GLADE FOR AT REHAB VEST FIKK EN NY SJANSE: Lilly Karin Olsen og Unni Hilt i arbeidsutvalget for styret i Brukerhuset. (Foto TEJ)


Det er styreleder Unni Hilt i styret for Brukerhuset for Helse Fonna-regionen som sier dette etter at ledelsen i Helse Vest onsdag gikk inn for en ny vurdering av konkurransedokumentene som i sommer førte til at Rehabilitering Vest ble avvist. De 32 ansatte ved behandlingsinstitusjonen i Haugesund fryktet for en brå nedleggelse og tusenvis av medlemmene i pasient-, pårørende- og brukerforeningene i Helse Fonna-regionen fryktet for bortfall av et ettertraktet og høyt verdsatt spesialisert rehabiliteringstjeneste sentralt i regionen.

–Vi ser av Helse Vest-ledelsens uttalelser til media at de også legger til grunn et grunnleggende prinsipp at vi skal ha en geografisk spredning av tjenestetilbudet. Derfor er det bra at Rehab Vest nå gis en ny sjanse til å levere tjenester som tilfredsstiller helseforetakets krav.


Unni Hilt er glad for det store og unisone engasjementet som brukerforeningene på hele Vestlandet har vist i denne saken. Hun varsler en tettere dialog særlig med revmatikerforeningene inntil situasjonen er avklart for Rehab Vest – med positivt utfall.

85 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page