top of page

–Ulike roller, men felles interesser!


Harald Lothe (til v.) var fungerende styreleder i Brukerhuset under styreseminaret og i likhet med styreleder Tom Tvedt i Stiftelsen Folkets Gave var han meget fornøyd med drøftingene.


–Vi er to selvstendige organisasjoner med ulike roller, men som har felles interesse av å samarbeide tett, sier samstemte Harald Lothe og Tom Tvedt. Nestlederen i styret for Brukerhuset for Helse Fonna-regionen og styrelederen i Folkets Gave var meget fornøyde etter at de hadde avsluttet et felles styreseminar i Haugesund onsdag 26. august.

For Tom Tvedt var dette det første større møtet i rollen som ny styreleder i Stiftelsen Folkets Gave. Han benyttet anledningen til å definere hvilke ulike roller de to organisasjonene kan innta for å ivareta brukernes interesser både i helsepolitikken og i samfunnet for øvrig. Det økte fokuset på «pasientens helsetjeneste» vil kreve omfattende innsats også «nedenfra».

–Vi skal bidra til å øke kunnskapen om folkehelse langs flere veier. Stiftelsen har for eksempel til hensikt å utvikle en aktiv brukerrolle også i forskning ved selv å samle inn penger og understøtte gode prosjekter. Vi skal understøtte og formidle erfaringsbasert kunnskap fra ulike pasientgrupper og vi skal bidra til å belyse årsaksforhold og konsekvenser for folkehelsen, sa han blant annet. Samtidig var han opptatt av å fokusere på de grunnleggende sosiale årsakene til ulikheter i helse.

Stiftelsen Folkets Gave har som mål å understøtte Helse Vest og Helse Fonna ved å bygge kunnskapsmiljøer med brukerfokus, utvikle de årlige Rehabiliteringskonferansene i Haugesund og forsterke rollen som leverandør av relevante kurs og opplæringspakker til brukermiljøene i landsdelen.

De to styrene hadde også invitert to gjester til seminaret. Lederen i Brukerutvalget for Helse Fonna, Grethe Müller, ga en brei status om arbeidet i utvalget og sin brukerrepresentasjon i styret for Helse Fonna. Seksjonsoverlege og forsker i Helse Fonna, Tor Hervik, holdt et spennende og tankevekkende foredrag over temaet «Hvilke ambisjoner skal vi ha for forskningen i Helse Fonna?». Han understreket hvor viktig det er å mobilisere alle gode krefter til å forsterke kunnskapsutviklingen i den totale helsesektoren i regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden. Til syvende og sist handlere det om å få beholde Helse Fonna som et eget helseforetak. Det fortjener de 170.000 innbyggere som bor her.

37 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page