top of page

Tar opp situasjonen for fastlegeordningen

Brukerhuset er bekymret for situasjonen for fastlegeordningen. I dag, fredag 30. september, sendte styreleder Harald Lothe og leder for Interessepolitisk utvalg, Alf Anvedsen, ut denne pressemeldingen til redaksjonen i Haugesunds Avis:

GJELDER HELE LANDET: Mange er bekymret for situasjonen for fastlegeordningen. Her en faksimille fra et oppslag i Stavaanger Aftenblad 17. mars 2019, og som handler om et varsku fra Rogaland Legeforening.


En fastlegeordning i krise

Alf Anvedsen, leder i Interesssepolitisk utvalg i Brukerhuset.

Mangel på fastleger har lenge vært varslet. Fastlegene er utsatt for en stor arbeidsbelastning, og påføres stadig nye oppgaver, bl.a. som følge av samhandlingsreformen. Resultatet er svært lang arbeidstid, og økt risiko for å gjøre feil. Å være fastlege er en svært ansvarsfull oppgave.


Rekrutteringen til yrket er svekket, og vi må påregne at det vil bli vanskelig i fremtiden å skaffe nok fastleger til å erstatte de som slutter på grunn av

aldersgrensen eller fordi de ikke orker mer av presset.


Situasjonen i Haugesund er at fastlegene har fulle pasientlister, og flere fastleger har sluttet og enda flere nærmer seg aldersgrensen. Vi forstår at fastlegehjemler ikke er besatt. Dette betyr at flere innbyggere ikke har fastlege. Hvis ikke tiltak gjøres for å bedre vilkårene for fastlegene og sikre rekrutteringen vil situasjonen forverre seg atskillig.

Liv og helse kan komme i fare. Forutsetningene som ligger i samhandlingsreformen kan komme i fare. Oppgaver som spesialisthelsetjenesten har kan ikke overføres til fastleger som ikke er der.


Harald Lothe, leder i styret for Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Brukerhuset for Helse Fonna Regionen uttrykker sterk bekymring på vegne av våre bruker- og pasientorganisasjoner


24 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page