top of page

Nye ansikter i Brukerhusets styre


–Vi har lagt bak oss et arbeidsår der vi har styrket vår stilling på trass av de begrensningene som pandemien utløste, sier Harald Lothe (NHF), gjenvalgt styreleder i Brukerhuset på årsmøtet den 24. mars.


Han tar tak i det nye arbeidsåret sammen med et delvis fornyet styre der Lilly Karin Olsen fra LHL erstattet Jan Fiskå etter mange års innsats for foreningsfellesskapet i Karmsundsgt. 77.

Fiskå hadde selv bedt om å få fratre. Morten Dagsland (AFASI) ble gjenvalgt som styremedlem, mens de øvrige, nestleder Unni Hilt (Demens) og styremedlem Iren Frøiland (NFU) ikke sto på valg. Også blant de tre varamedlemmene ble det vedtatt utskifting. Kjellfrid Hamkvist (LHL) ble gjenvalgt, mens Synnøve Gudmundsen (HKRF) og Vanessa E. Bennett (Mental Helse, Karmøy) er nye navn.


Samlet styresammensetning etter årsmøtet ser med andre ord slik ut:

Leder Harald Lothe Gjenvalg 1år

Styremedlem Unni Hilt ikke på valg 1 år

Styremedlem Lilly Karin Olsen Ny 2 år

Styremedlem Morten Dagsland Gjenvalg 2 år

Styremedlem Iren Frøiland ikke på valg 1 år

Vara:

1. vara Synøve Gudmundsen Ny 1 år

2. vara Kjellfrid Hamkvist Gjenvalg 1 år

3. vara Vanessa E. Bennett Ny 1 år


Kirsten Håvardsen (LPP) ble gjenvalgt som forretningsfører (1 år) og

Leif Magne Heggheim og Inger Mølstre (begge HKRF) som revisorer (1 å)

I valgkomite fortsetter Åse Kallevik (NHF), Marit Espeland (FKS) og Bente Nordhaug (LHL) i 1 år


Årsmøtet denne torsdagskvelden kvitterte enstemmig ut styrets årsberetning for 2021, godkjente 21-regnskap og 22-budsjett og vedtok ny handlingsplan før valgene ble gjennomført. Nok et år var det Geir Charles Grindheim som rutinert og sikkert ledet delegatene gjennom årsmøtesakene. Han fikk også takk og blomster etter at jobben var gjort. Elisabeth Kallevik gikk av som varamedlem til styret og fikk en fortjent blomsterkvast av den gjenvalgte styrelederen. Blomster og takk gikk det også hjem til Jan Fiskå for hans uegennyttige innsats gjennom mange år.


GJENVALGTE OG NYVALGTE: Lilly Karin Olsen (NR 2 fra venstre) og Vanessa E. Bennett (til høyre) er to nye i styret. Her sammen med gjenvalgt styreleder Harald Lothe (til v.), nestleder Unni Hilt (i midten) og gjenvalgt styremedlem Morten Dagsland.BLOMSTER TIL DIRIGENTEN: Unni Hilt takket Geir Charles Grindheim for nok en gang å ha gjennomført et årsmøte med rutinert ledelse.

220 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page