top of page

GLAD FOR GODT BESØKT ÅRSMØTE

–Dette årsmøtet var en god opplevelse, sier Harald Lothe. Han ble gjenvalgt som leder i Brukerhuset og kunne registrere et særdeles godt frammøte.

TAKKET DIRIGENTEN: Gjenvalgt styreleder Harald Lothe takket årsmøtedirigent Geir-Charles Grindheim for effektiv og myndig dirigentjobb på årsmøtet. Foto: Unni Hilt


26 medlemmer fra 11 foreninger møtte fram da årsmøtet startet 18.00 mandag 14. juni. Årsmøtet var utsatt fra 15. februar på grunn av pandemien og strenge smittevernbestemmelser. –Det gode frammøtet viser at vi er i ferd med å nærme oss en mer normal tilværelse på Brukerhuset, sier Lothe.

Han imøteser en aktivitetsøkning i alle medlemsforeningene og gleder seg til å ta tak i de mange utfordringene som ligger foran ham og styret.

–En av de viktigste er å knytte kontakten med alle pasient-, pårørende- og brukerforeninger i Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke.

Vi har utsatt de planlagte kontaktmøtene til høstsemesteret og gleder oss til å starte en dialog som skal styrke Brukerhusets posisjon og geografiske virkeområde, kommenterer han og legger samtidig ikke skjul på at han så langt av gårde i arbeidsåret 2021 er meget glad for at Helse Vest har gitt virksomheten til Brukerhuset bedre økonomiske rammebetingelser.

–Det er fortsatt et stykke igjen før vi er der vi burde være om vi skal ivareta interessene til alle de 180.000 innbyggerne i helseregionen. Men vi står på og regner med at Helse Vest ser hvilken jobb vi gjør, sier han. På årsmøtet, myndig ledet av Geir-Charles Grindheim, ble Lothe og styremedlem Iren R. Frøiland gjenvalgt med akklamasjon. De øvrige styremedlemmene sto ikke på valg. Årsberetningen ble applaudert og enstemmig vedtatt. Det samme ble det revisorgodkjente årsregnskapet. –Vi har en nøktern drift og føler at vi står på trygg grunn, sier den gjenvalgte styrelederen. Han ga blomster til mange da årsmøtet ble avrundet etter ca 30 minutter.GA NY ENERGI: Jorunn Kvithyll fikk god respons på innlegget sitt på det påfølgende medlemsmøtet. Her får hun blomster av Harald Lothe som takk for jobben. Foto: Unni Hilt


På et etterfølgende medlemsmøte hadde Brukerhusets ledelse utfordret kursleder Jorunn Kvithyll til å filosofere over temaet «Hvordan får vi energien tilbake?» etter mange måneders stillstand i foreningsarbeidet. Kvithyll har et budskap til alle som ønsker å ta ansvar for seg selv og som er villig til å ta inn over seg de mulighetene som foreligger - og som er klare til å ta nye valg. Foredraget ble godt mottatt. Innholdet dannet utgangspunktet for et påfølgende gruppearbeid der mange idéer ble virvel opp. Hovedinntrykket er at det gjennomgående er et stort behov for alminnelige sosiale aktiviteter, noe som er forståelig etter mange måneders nedstenging og forsiktig livsførsel.

79 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page