top of page

Du har gjort en flott jobb!TAKK FOR FLOTT INNSATS! Harald Lothe hadde med seg blomster og mange godord da han takket Kjellfrid Hamkvist ved avslutningen av årsmøtet 2020. Foto: TEJ


–Du har gjort en flott jobb for oss alle. Vi er glade for at du ikke trekker deg helt ut, men fortsetter som varamedlem i styret!

Påtroppende styreleder for Brukerhuset, Harald Lothe, overrakte blomster og en stor porsjon skryt til Kjellfrid Hamkvist ved avslutningen av årsmøtet 2020 i det store møterommet i Karmsundgt. 77 i Haugesund. Kjellfrid Hamkvist hadde før årsmøtet gitt valgkomitéen beskjed om at det ikke var aktuelt med gjenvalg som styreleder. Her rykket som nevnt Harald Lothe opp fra vervet som nestleder.

Hamkvist ble valgt inn i Brukerhusets styre ved konstitueringen i 2015 og overtok som leder etter Øystein Østensjø tidlig i 2017.

–Det har vært et utfordrende og spennende løp. Etter noen bratte bakker føler jeg at mye nå går den rette veie, sier hun i en samtale kort tid etter årsmøtet. Hun har spesielt forventninger til at Helse Vest fortsetter opptrappingen av det årlige tilskuddet til brukerforeningene i Helse Fonna-regionen. Det er nå lagt et godt grunnlag for å bygge opp et kontaktnett mellom Brukerhuset og brukerforeningene i Sunnhordland, Hardanger og i Ryfylke, men det krever sterkere økonomiske muskler om dialog og samarbeid skal utvikles på en seriøs måte, være forpliktende og langsiktig.

–De pågående reformene i helsevesenet krever aktiv medvirkning fra oss og vi har mye å bidra med om forholdene legges til rette, sier hun. Samtidig legger hun ikke skjul på at også internt i det organiserte brukermiljøet er utfordringer som må jobbes iherdig med.

–Gjennomsnittsalderen blant medlemmene og de tillitsvalgte i pasient- og brukerforeningene er stigende. Vi er nødt til å få et bedre tak på rekrutteringen av ungdom til våre organisasjoner – ellers vil vi før eller siden stanse opp, sier Kjellfrid Hamkvist og ser fram til litt roligere dager med litt mindre ansvar.

Kjenner vi henne rett, forsvinner hun ikke ut av «banen». Som varamedlem henger hun fortsatt med, holder seg orientert og dermed også engasjementet ved like.

49 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page