top of page

Det 8. kurset i Livsstyrkemestringstarter opp onsdag, 26. april


LIVETS MANGFOLD: Hovedmålet med dette populære kurser er å øke evnen til

selvomsorg og bevisstgjøre seg i forhold til egen livssituasjon. Illustrasjonsfoto.
–Mange føler at de har behov for dette påfyllet i livet sitt. Vi må derfor holde tempoet

oppe og gi flere muligheten til å ta dette, sier koordinator Alf Edvin Hovda på vegne av

kursutvalget på Brukerhuset. De smir mens stolsetene fortsatt er varme etter det 7. kullet i

kantina i Karmsundsgata 77 i Haugesund.


–Vi gjentar suksessen, smiler en fornøyd Hovda og ber om raske påmeldinger til det

åttende kurset i Livsstyrkemestring. Oppstarten skjer den 26. april og tilbys for første

gang som dagkurs.

Vi spør ham hva som er suksess-faktorene med dette kurstilbudet. Alf Edvin Hovda har

overskriftene klare:

–Dette er et kurs hvor den enkelte får mulighet til å bli bedre kjent med seg selv – sine

ressurser og muligheter. Mange trenger å bli mer oppmerksom på hva som skjer i egen

kropp og eget sinn. Hovedmålet er å øke evnen til selvomsorg og bevisstgjøre seg i

forhold til egen livssituasjon, påpeker han. Kursdeltakerne trener på å innarbeide ulike

mestringsstrategier.

–Sagt på en annen måte: trener på i større grad å ta styringen i eget liv, legger han til.

Sammen med de øvrige kursdeltakerne deler man egne tanker og erfaringer, ja – lytter

og lærer av andre i gruppen. Å påvirke og å håndtere stress i hverdagen er også et viktig

tema. Hva gir og hva stjeler energi? Hva er den enkeltes sterke og svake sider og hva er

den enkeltes valgmuligheter? Hvor går veien videre?

–Flere har etterspurt muligheten av å kjøre dette som dagkurs. Nå gjør vi noe med det,

Kurset vil gå over 7 kursdager, fra kl 11.00 -15.00. I tillegg kommer en dag på 2 timer

etter ca 2 måneder, der kurslederne repeterer, oppsummerer og evaluerer, sier Alf Edvin

Hovda. Når det gjelder kursavgift, opplyser han at egenandel må påregnes.

–På grunn av begrenset antall på kurset, er det sikrest å være rask med påmelding,

oppfordrer han. Her gjelder først til mølla prinsippet.


Påmelding skjer til email: brukerhuset@gmail.com107 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page