top of page

–Vi har utsatt årsmøtet i tre måneder!

–Smittevernreglene gjør det fortsatt svært vanskelig å gjennomføre normale aktiviteter både for Brukerhuset og for foreningene som har tilhold her, sier styreleder Harald Lothe og viser til at styret den 8. februar vedtok å utsette årsmøtet 2021 til 14. juni.


I kjøreplanen for Brukerhuset skulle årsmøtet avholdes 16. mars og forberedelsene var godt i gang da styret tok sin beslutning om å forskyve årsmøtet med tre måneder.

–Vi håper at myndighetene innen juni har lempet på smittevernbestemmelsene, slik at virksomhetene våre kan komme i mer normal gjenge. Vi savner fellesskapet på Brukerhuset, sier styreleder Lothe. Både han og styret drøfter om huset uansett bør satse på å bygge opp en egen utstyrsbase som gjør det mulig å gjennomføre web-baserte møter.

–Webinaret om Demens som Interessepolitisk utvalg arrangerte i samarbeid med Demensforeningen den 15. februar, ble meget vellykket. Nærmere 80 deltok, flere helt fra Nord-Norge. Dette viser at vi fortsatt kan nå ut, men må velge andre kanaler for kommunikasjon, påpeker han. Styret jobber nå målbevisst for å få finansiert innkjøp av nødvendig eget utstyr.
Lothe viser ellers til at Brukerhuset den 17. februar arrangerte et nytt møte mellom Brukerutvalget i Helse Fonna og brukerorganisasjonene knyttet til huset. Hovedtema her var pasientforløpene i det kommende helsefellesskapet. Grethe Müller, leder i Brukerutvalget, hadde en nyttig gjennomgang av innholdet i det pågående reformarbeidet i helsesektoren. Det stiller brukermiljøet overfor en rekke nye utfordringer i årene som kommer, ikke minst når det gjelder samarbeidet mellom pasient-, bruker- og pårørendeforeningene på begge sider av fylkesgrensen.

–I løpet av 2021 er det planen at vi skal treffe brukerforeningene i Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke. Vi skal begynne i Odda den 27. mai og gleder oss til det, sier Lothe og ser fram til dagen da restriksjonene omkring oss opphører.

–Vi er grundig leie nå, alle sammmen!


108 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page