top of page

Vellykket kontaktmøte med Sunnhordland

–Dette var et positivt og lovende kontaktmøte med foreningstillitsvalgte og medlemmer av kommunale råd i Sunnhordland, sier styreleder Harald Lothe i Brukerhuset i en kommentar. Torsdag 3. november inviterte styret til en aller første samling av foreningene i denne del av Helse Fonna-regionen. Nærmere 20 deltok, samtlige fra Stord og Bømlo kommuner.


Brukerhuset har på grunn av pandemien vært nødt til å utsette planlagte kontaktmøter med foreningene i Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke. Målsettingen er å motivere samtlige pasient-, pårørende- og brukerforening til å tegne medlemskap i Brukerhuset. Skal brukerinteressene bli godt nok ivaretatt i det nye helsefellesskapet, er foreningene nødt til å samarbeide og organisere seg slik at de kan bidra med sin kompetanse og virkelighetsforståelse i dialogen mellom sykehus og de 16 kommunene i helseregionen. Harald Lothe sier at kontaktmøte med foreningene i Sunnhordland vil bli fulgt opp med tilsvarende møter med foreningene i Hardanger og i Ryfylke tidlig på nyåret. Selv om dette møteprogrammet ikke er fullført, har styret i Brukerhuset bestemt seg for å invitere samtlige foreninger i helseregionen til en Årssamling på Brukerhuset i Haugesund den 25. november.

–Vi må komme i gang med arbeidet vårt selv om foreningene formelt sett ikke har tegnet medlemskap i fellesskapet vårt. På denne første Årssamlingen skal vi orientere om hvordan vi har tenkt å gjennomføre den formelle organiseringen vår. Samtidig inviterer vi til debatt om vår Handlingsplan for 2022. Vi har mange utfordringer, spesielt i oppfølgingen av det nye Helsefellesskapet, og det er viktig at flest mulig involveres i de prioriteringene som vi skal gjøre, forklarer Lothe.TEAMET FRA BRUKERHUSET: Foran fra v.: Harald Lothe, Unni Hilt, Kjellfrid Hamkvist og Jorunn Kvithyll. Bak: Alf Edvin Hovda og Grete Müller.

Bak kameraet: Terje Emil Johannessen.


Bred orientering

Det var Harald Lothe og nestleder Unni Hilt som åpnet møtet på Stord Hotell med en orientering om hvilke foreninger som er med i fellesskapet og om pågående arbeid i Brukerhuset. Kjellfrid Hamkvist, tidligere styreleder, orienterte om hvorfor foreningene i vår helseregion valgte å organisere seg på tvers av de hovedorganisasjoner de tilhører i Rogaland og Vestland fylker. Deretter gikk styreleder i Brukerutvalget i Helse Fonna, Grete Müller, gjennom utvalgets rolle og arbeidsoppgaver, samarbeidet med Brukerhuset og de felles utfordringene brukerinteressene står foran i årene som kommer. Jorunn Kvithyll, kursleder for de vellykkede Livsmestringskursene Brukerhuset kjører, et godt eksempel på hvordan det er mulig å spre optimisme og livsmot i ei vanskelig pandemi-tid for mange bekymrede pasient- og brukergrupper.


Helsefellesskapet en utfordring

Før det ble åpnet for spørsmål og meningsutveksling, gikk sekretariatsleder Terje Emil Johannessen, mer grundig inn på de utfordringene Brukerhuset har for å samle brukermiljøet i hele helseregionen. Avstandene er store fra yttergrensene til Sauda og Suldal i sør og øst til yttergrensene til Ullensvang kommune i nord og øykommunene i vest. Han påpekte videre at om pasientene, pårørende og brukerne skal medvirke i helsefellesskapets 16 kommuner, er det avgjørende at dialogen kommer i gang foreningene mellom så raskt som mulig.


Regionmøtet ble avsluttet med en rekke spørsmål og kommentarer fra salen. Harald Lothe og Unni Hilt sa seg meget fornøyd med responsen og ser nå fram videre prosess, gitt at nye smitteutbrudd nok en gang kjøler ned Brukerhusets utadvendte aktiviteter i helseregionen.


Følgende deltok:


Grete Müller, Brukerutvalget i Helse Fonna , leder. NFU

Jorun Kvithyll, autorisert kursholder, Livsstyrkemestring, Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Ruth-Berny Skjetne Lønning, Bømlo Eldreråd, leiar

Dag Lothe, Bømlo Eldreråd, nestleiar

Tove Dypå Lunde, Stord Eldreråd.leiar

Laila Stensletten, NAAF (Norges astma og allergi) Stord

Anne Kvalheim, NAAF (Norges astma og allergi) Stord

Anne Brith S. Husevik, NAAF (Norges astma og allergi) Stord

Randi Helland , Stord Eldreråd

Johannes M Sortland , Bømlo Demensforening

Dagmar Ersland, Bømlo Demensforening

Trude Randal, Bømlo Demensforening

Ole Johan Jensen, Diabetesforbundet Sunnhordland

Else Berit Ingvaldsen, SAFO sørvest

peoddv , Mental Helse Bømlo

Leif Erik Larsen , HLFSunnhordland

Thoralf Thorbjørnsen, HLFSunnhordland

Rakel Øyerhamn, Sveio Eldreråd

Kjellfrid Hamkvist, Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Harald Lothe, Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Unni Hilt, Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Terje Emil Johannesen, Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

Alf Edvin Hovda, Brukerhuset for Helse Fonna-regionen


113 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page