top of page

Nå må vi i gang for fullt!


KLAR FOR NORMAN DRIFT: Styreleder Harald Lothe er godt i gang med forberedelsene til årsmøtet den 24. mars og håper på at Brukerhuset snarest mulig vil være i full drift.

– Vi har vært veldig flinke under pandemien. Et strengt regime forhindret spredning av virus i forbindelse med møtevirksomheten og sosiale treff på Brukerhuset. Selv om vi fortsatt skal være forsiktige, er tiden nå moden for å komme i gang igjen for fullt!


Styreleder Harald Lothe i Brukerhuset forventer at aktivitetene i pasient-, pårørende- og brukerforeningene nå kommer i gang for fullt. Selv har han nå fullt fokus på årsmøtet den 24. mars. Han og nestleder Unni Hilt sammen med sekretariatet jobber nå med sakspapirene. Årsmelding og regnskap sluttføres og sendes ut i henhold til i henhold til vedtatte frister.


– Jeg utfordrer foreningene til å ta opp egne saker og inviterer samtidig til diskusjon om vår handlingsplan for 2022. Vi nærmer oss nå normal drift og har ingen grunn til å holde igjen, sier han. Selv er styreleder Lothe spesielt opptatt av å få tatt opp igjen organisasjonsbyggingen i regionen.

– Vi rakk å holde et godt besøkt kontaktmøte md Sunnhordland før nedstengingen i høst. I løpet av dette halvåret bør vi ha tilsvarende møter i Odda og Sauda – og på høsten arrangere en Årssamling for alle brukeforeningene i helseregionen vår. Parallelt må vi bygge samarbeidet med FFO i Rogaland og Vestlan. Det er mye som må samordnes om vi skal trekke i samme retning i årene framover, påpeker han.


– Og internt på Brukerhuset?

– Har du noen spesielle nyskapinger i tankene? trivselsfremmende tiltak. I skyggen av pandemien trenger vi en god porsjon «indremedisin» for å komme i normal drift.

–Har du noen spesielle nyskapinger i tankene?

– Vi må diskutere behovet for samlinger som kan gi oss ny energi og bygge fellesskapet vårt. Mulighetene er mange; lokalene våre har god kapasitet på ettermiddags- og kveldstid. Styret vurderer om vi skal oppnevne en egen arrangementskomité som får ansvaret for å planlegge og gjennomføre slike treff. Det er også aktuelt å starte opp med egne Fagmøter der vi inviterer fagfolk fra helse- og omsorgstjenestene til å orientere oss om hva som rører seg i fagmiljøene. Her er det mye interessant å hente, sier Harald Lothe og oppfordrer foreningene om å delta med iiv og lyst i dskusjonene foren og på årsmøtet den 24. mars,


Billedtekst:


KLAR FOR NORMAN DRIFT: Styreleder Harald Lothe er godt i gang med forberedelsene til årsmøtet den 24. mars og håper på at Brukerhuset snarest mulig vil være i full drift.

86 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page