top of page

God jul til dere – og et spennende nytt år!

Alle medlemmer og venner av Brukehuset!

Vi er i ferd med å legge bak oss et nytt, travelt arbeidsår der foreningene har brukt mye

krefter på å komme «i orden» igjen etter to år med variable pauser som følge av pandemien.

For mange av oss har det vært «rykk og napp» og lange perioder der det har vært vanskelig å opprettholde normale aktivitetsnivåer. Mange medlemmer har trukket seg tilbake, forsiktige med sosial omgang av smittevernhensyn. Utover i 2022 har virksomhetene gått seg til igjen og det er avholdt en rekke medlemsmøter i kantina i høst med godt besøk. Samtidig har vi gjennomført felles aktiviteter der spesielt de jevnlige møtene med Brukerutvalget for Helse Fonna-regionen har samlet stor interesse. Jeg vil rose utvalgsleder Grete Müller for hennes gode forberedelser til disse møtene. Hun har fortløpende gitt oss en grundig innføring i demange utfordringer som sykehusene i Helse Fonna-regionen har taklet underveis, samtidig som hun har gitt oss et sannferdig bilde av hvilke store utfordringer som ligger foran oss om 2.linjetjenestene i helsevesenet i vår region skal kunne betjene befolkningen med tjenester av høy faglig kvalitet. Uten et godt organisert, aktivt og skolert brukermiljø vil ikke helseforetaket vårt over tid klare å forsvare sin posisjon som en selvstendig og oppegående enhet under Helse Vest-paraplyen. At Grete Müller seint i høst ble gjenvalgt som utvalgsleder er en garanti for at også vi på Brukerhuset kommer til å ha skarpt fokus på denregionale helsepolitikken i året som kommer. Vi gratulerer henne med gjenvalget!

Samspillet vi har med Stiftelsen Folkets Gave som sekretariat for Brukerhuset, har nok et

arbeidsår vært avgjørende for vår eksistens. Aktivitetene på huset blir dyktig administrert

herfra, det leveres fortløpende tjenester både til styret og til kursutvalg og Interessepolitisk

komité. Det er også god bevegelse i rekrutteringsarbeidet. I løpet av året har fire nye

foreninger flyttet inn og vi har fått flere medlemmer. Vi har fått støtte fra fylkeskommunen

til å ytterligere tilrettelegge toalettene i 1. etg. for brukere med nedsatt funksjonsevne. Vi

har også fått betydelig støtte fra fylkeskommunen til vårt selvmordsforebyggende arbeid i

regi av Interessepolitiskkomité. Det er vi svært takknemlig for.

Samspillet med stiftelsen Folkets Gave har også en annen dimensjon. Den årlige

Rehabiliteringskonferansen får oss foreningstillitsvalgte til å løfte blikkene våre fra den ofte

brutale helsehverdagen på grasrota – med fokus på enkeltskjebner – til å analysere (den ofte

manglende) kvaliteten på tjenestene i de 16 kommunene i helseregionen. Her er det mye å

ta tak i. En rekke flaskehalser i pasientforløpene kan kun løses på systemnivå. Årets

konferanse bidro til å løfte blikket vårt i forhold til de formidable utfordringene det

nyorganiserte helsefellesskapet er nødt til å takle i årene som kommer. Skal de 180.000

innbyggerne i vår region ha likeverdige tjenester og ha reelle valgmuligheter når de skal ta

ansvar for egen helse, har vi i frivilligheten en enorm jobb foran oss for å ivareta våre

medlemmers rettigheter i henhold til norsk lov. Alliansen vår med Stiftelsen Folkets Gave er

ei god og trygg bru å gå på når vi skal ta sterkere tak i også denne viktige deler av vårt helse- og omsorgspolitiske arbeid på vegne av våre godt over 8000 medlemmer.


På tampen av dette travle året. Har styret sammen med stiftelsen inngått en

intensjonsavtale med Norsk Pensjonistforbund. Vi har tunge, felles interesser i å mobilisere

egenkraften til våre mange medlemmer i kommunene. Med en så tung alliansepartner vil vi i

årene som kommer stå enda sterkere i vårt lokale arbeid om vi lykkes i å legge forholdene til

rette for en god dialog og blir enige om felles saker vi kan løfte fram for politikerne. I og med at vi i 2023 skal ha et nytt lokalvalg, skal det bli spennende å se om vi klarer å sette en

dagsorden rundt om i helseregionen.

Jeg vil takke enhver av våre mange tillitsvalgte for det arbeidsåret som nå ebber ut og ønske

dere en lun julefeiring sammen med alle deres kjære. Et frivillighetsår ebber ut – men jeg

regner med at dere er enige i at det fortsetter ufortrødent inn i det nye året. Medlemmene

trenger det – og fortjener et løft mot ei bedre framtid. Vi løfter sammen!


Harald Lothe

Styreleder Brukerhuset for Helse Fonna-regionen

35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page