top of page

De er klare for årets Rosa Sløyfe-aksjon

– Vi er klare for årets Rosa Sløyfe-aksjon, sier Nora Rygg, styremedlem i

Brystkreftforeningen Haugaland, en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Vi traff

henne i full sving i foreningens lokaler på Brukerhuset sammen med Siri Lokna og Bente

Pawells. Det er mye som skal pakkes og gjøres klart for de ni standene foreningen skal ha

på Haugalandet i løpet av oktober.


Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre

informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning. Inntektene

fra aksjonen går til forskning på brystkreft slik at flere kan overleve og at flere får best mulig

livskvalitet etter brystkreftbehandling.KLARE FOR ÅRETS ROSA SLØYFE-AKSJON PÅ HAUGALANDET: Fra v.: Bente PawelLs, Siri

Lokna og Nora Rygg, alle styremedlemmer i Brystkreftforeningen


Endringer må tas på alvor

Nora Rygg viser til at pandemien har hatt store konsekvenser – også for brystkreft.

–Et urovekkende lavt antall brystkrefttilfeller ble oppdaget i fjor, og vi frykter at mange vil få

en forsinket diagnose fremover. Derfor er det viktigere enn noen gang å bli kjent med

brystene dine og ta endringer på alvor, sier hun og påpeker at Rosa sløyfe-aksjonen derfor i

år setter søkelyset på tidlig oppdagelse av brystkreft fordi det redder liv.

330 millioner

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen

og Kreftforeningen sammen om aksjonen.  Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der

amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til

brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet

oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. Aksjonen har blitt arrangert i Norge siden 1999 og

den har bidratt med over 330 millioner kroner til brystkreftsaken.

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen

og Kreftforeningen sammen om aksjonen.  Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der

amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til

brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet

oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. Aksjonen har blitt arrangert i Norge siden 1999 og

den har bidratt med over 330 millioner kroner til brystkreftsaken.


Siden 2008

Nora Rygg forteller at her på Haugalandet har foreningen gjennomført Rosa Sløyfe-aksjoner

siden starten av 2000-tallet. De har vært meget vellykkede. Årets Rosa Sløyfe-løp rundt

Haraldsvang arrangeres fra friidrettsstadionet den 6. oktober. Påmeldingen pågår for fullt og

Rygg oppfordrer folk om å melde seg på.

–Dette er det mest fargerike mosjonsløpet i regionen og gir dessuten et viktig bidrag til

innsamlingsresultatet her på Haugalandet, sier hun. Publikum vil ellers møte foreningens

medlemmer på stands på sju forskjellige steder i regionen og oppfordres til å bidra til

innsamlingen med å kjøpe enten rosa sløyfe eller de andre artiklene de tilbyr.


Mye positivt har skjedd

Rygg, Lokna og Pawels peker ellers på at det har vært en enorm utvikling i antall kvinner som

overlever brystkreft de siste tiårene. Det samme gjelder de 30 mennene som i snitt rammes

av sykdommen årlig. Behandlinger, utstyr og medisiner har blitt langt mer presise og

effektive. Heldigvis vet kvinner mer om brystkreft i dag. De går derfor til lege tidlig når de

oppdager en kul eller andre symptomer i brystet. Og i Norge har vi de siste 25 årene hatt et

godt og effektivt mammografitilbud til kvinner mellom 50 og 69 år. Det er ikke minst takket

være den den felles frivillige innsatsen og folks rundhåndede bidrag at denne offensiven har

vært mulig.

–Men vi kan ikke hvile – vi må videre, sier de tre i kor og oppfordrer folk om nok et år å

støtte aksjonen de kommende oktober-ukene.137 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page